Mesleki Sorumluluk Teklif Formu

 • İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
  0
 • Adı Soyadı / Ünvanı*full name
  1
 • Telefon(Ev, İş)*full name
  2
 • Cep Telefonu*full name
  3
 • E-mail*full name
  4
 • Ürün Bilgisi*
  5
 • Riziko Adresiniz*full name
  6
 • Eklemek İstedikleriniz*something more
  7
 • 8

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Genel Bilgiler


14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi sistemine kayıtlı olan üreticilerin faydalanabileceği tarım sigortasıdır.

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerimizin ödeyecekleri sigorta priminin %50’si, bitkisel ürünlerde don teminat priminin ise %66’sı Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Özellikleri


Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında,

Bitkisel Ürün Sigortalarında,sigortalı tarafından ödenecek primin %25’i peşin alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilmektedir(Bankamızdan yapılan poliçelerde peşinat alınmamaktadır).
Sera Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin %25’i peşin alınıp kalan prim tutarı vadeli olarak tahsil edilmektedir.
Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları, Arıcılık ve Su Ürünleri Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin %25’i peşin alınıp; kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilmektedir.

Tarım Sigortası nedir?

Tarım Sigortası yaptırmak neden önemlidir?

Tarım Sigortası yaptırabilmek için hangi şartlar gerekmektedir?

Tarım Sigortası çeşitleri nelerdir?

Bitkisel Ürün Sigortası
Sera Sigortası
Hayvan Hayat Sigortası
Kümes Hayvanları Sigortası
Su Ürünleri Sigortası

Tarım sigortası nedir?

Beslenmede hayati bir öneme sahip tarım ürünleri, iklim ve tabiat şartlarından etkilenmekte, küresel ısınma ile birlikte bu etkilenmenin daha da artacağı beklenmektedir. Bu nedenle risk altında bulunan tarım ürünleri sigorta kapsamına alınarak üreticilerin zarar görmelerini önlemek için getirilmiş sigorta sistemidir.

Tarım Sigortasını yaptırmak neden önemlidir?

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 20.06.1977 tarih ve 2090 sayılı Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım hakkındaki kanundan yararlanamazlar.
Tarım sigortası yaptırabilmek için hangi şartlar gerekmektedir?
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kişiler Devlet destekli tarım sigortası yaptırabilir. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayanlar ise Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek gerekli kayıtlarını yaptırabilirler. Ayrıca çiftçilerin her yıl Tarım Müdürlüklerinden kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Tarım sigortası çeşitleri nelerdir?

Bitkisel Ürün Sigortası;

Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte,
Yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde sunulmaktadır,
Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı yapılabilir,
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sera Sigortası;

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.
Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Hayvan Hayat Sigortası;

Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;
Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri,
Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Kümes Hayvanları Sigortası;

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almş tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;
Genel şartlarda yazılı istisnalar dşında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler,
Yangın veya inflak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kestirme riskleri sigorta kapsamındadır.

Su Ürünleri Sigortası;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine; çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı su ürünleri için;
Risk incelemesi neticesi, ölüm riski teminatı tarım sigortaları havuzu tarafından verilir.