TEKLİF ALIN

 • İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
  0
 • Adınız*
  1
 • Soyadınız*full name
  2
 • E-Mail Adresiniz*full name
  3
 • Telefon*full name
  4
 • Sigortalı Tipi:*
  5
 • TC Kimlik No / Vergi No :*
  6
 • Aracınızın Plakası:*
  7
 • Aracınızın Kullanım Tarzı :*
  8
 • Aracınızın Model Yılı:*
  9
 • Markası ve Tipi:*
  10
 • Motor No - Şase No:*
  11
 • Aracınızın Sigortalılık Durumu :*
  12
 • Tescil Tarihi*
  17
 • Teklif İle İlgili Belirtmek İstedikleriniz ?*
  18
 • 19

TRAFİK SİGORTASI?

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahısların başına gelebilecek ölüm, yaralanma, tedavi görmeye sebebiyet verme ve maddi kayıplara karşı güvence alan zorunlu sigortadır.


Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya maddi zarara uğramasına sebebiyet verdiği durumlarda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork, yarı römork (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Trafik sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir.